pak
dawnlood
Untitled-3 copy

رویکردهایی مورد نظرموسسه

با توجه به فرمایش راهبردی امام علی علیه السلام که فرمودند :لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه…

چگونگی فعالیت موسسه؟

در دوره عمومی طی دوسال ۸۰ واحد آموزشی،پژوهشی وعملیاتی ارائه خواهد شد …..

تابه حال چه کرده ایم؟

گزارشی از فعالیت هایی که تابحال در موسسه تبلیغی فصل الخطاب انجام شده ……..

اعضای شورای راهبردی

مختصری از فعالیتهای علمی،تبلیغی واجرایی سابق ولاحق هر یک از اعزه شورای راهبردی تقدیم میگردد

شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین فرازی نیا

عضو شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین وفایی

عضو شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین فردوسی پور

عضو شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین صابری تولایی

عضو شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین حسینی زهان

عضو شورای راهبردی

حجت الاسلام والمسلمین دهشت

عضو شورای راهبردی

رویکردهایی مورد نظرموسسه چیست ؟

با توجه به فرمایش راهبردی امام علی علیه السلام که فرمودند :لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه
بر اساس آسیبهای چهارگانه عرصه تبلیغ جهت رفع آسیبها حرکت را آغاز نمودیم
عده ای از طلاب نمیتوانند خوب حرف بزنند (برای ایجاد توانمندی نیازبه مهارت دارند )
عده ای خوب حرف میزنند ولیکن حرف خوب نمیزنند( نیاز به ارتقاءسطح علمی دارند )
عده ای خوب حرف میزنند وحرف خوب هم میزنند لیکن اثرگذارنیست(نیاز به ارتقاءسطح اخلاق ومعنویت دارند)
عده ای خوب حرف میزنند وحرف خوب هم میزنند متخلق ومعنوی هم هستند لیکن طعمه دشمن میشوند(نیاز به ارتقاء سطح بصیرت دارند )

  • بصیرت افزایی
  • لبیک به استنصار رهبری
  • مدل سازی
  • مهارت آموزی
  • توانمندی علمی
  • معنویت افزایی

با موسسه  آشنا شوید

چگونگی فعالیت موسسه فصل الخطاب ؟

در دوره عمومی طی دوسال ۸۰ واحد آموزشی،پژوهشی وعملیاتی ارائه خواهد شد
 موسسه بعد از ظهر ها فعالیت آموزشی خواهد داشت وصبحها طلاب میتوانند به تحصیل دروس عمومی خود بپردارند
 در هرهفته سه روز کلاسهای حضوری وسه روز برنامه های مطالعاتی،مباحثاتی وپژوهشی دنبال خواهد شد
 در پایان هفته برای مبلغین کارآموزی تبلیغی و عملیات تعریف شده که موظف به حضور هستند
 بیش از ۸۰درصد سرفصلها به صورت کارگاهی وعملی ارائه خواهد شد بنابراین تلاش مبلغ رکن رکینی در موفقیت خواهد بود
 حضور مبلغین در طرحهای ارتقاء اخلاق و معنویت مانند نماز شب، روزه گروهی،زیارت گروهی و.. جزو برنامه های اصلی خواهدبود
 برنامه های مهارتی ،تربیتی ،معرفتی وبصیرتی برای خانواده ها جهت ایجاد کفویت زوجین در تبلیغ به صورت مداوم وهدفمند برگزار خواهد شد

رویکردهایی مورد نظرموسسه چیست ؟

با توجه به فرمایش راهبردی امام علی علیه السلام که فرمودند :لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه
بر اساس آسیبهای چهارگانه عرصه تبلیغ جهت رفع آسیبها حرکت را آغاز نمودیم
عده ای از طلاب نمیتوانند خوب حرف بزنند (برای ایجاد توانمندی نیازبه مهارت دارند )
عده ای خوب حرف میزنند ولیکن حرف خوب نمیزنند( نیاز به ارتقاءسطح علمی دارند )
عده ای خوب حرف میزنند وحرف خوب هم میزنند لیکن اثرگذارنیست(نیاز به ارتقاءسطح اخلاق ومعنویت دارند)
عده ای خوب حرف میزنند وحرف خوب هم میزنند متخلق ومعنوی هم هستند لیکن طعمه دشمن میشوند(نیاز به ارتقاء سطح بصیرت دارند )
مهارت آموزی
توانمندی علمی
معنویت افزایی
بصیرت افزایی

چرا موسسه تبلیغی فصل الخطاب 

لبیک به استنصار رهبری
درتاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۲نامه ای توسط حجت الاسلام والمسلمین قرائتی به رهبر معظم انقلاب نوشته شد که لزوم مهارت آموزی در حوزه ودانشگاه را تنهاراه عبور از بحرانهای فردی ،اجتماعی،اخلاقی ،اقتصادی و…معرفی کرده بود .در این نامه آمده بود که:
اگر به این مهم توجه شود با داشتن این همه نیروی تحصیلکرده این گونه دست خالی نخواهیم بود. واقعیت این است که طلبه امروز نمی تواند با مدرک دانشگاهی و حوزوی، خرمن جامعه را خرد کند.به نظر من باید خاک باغچه را عوض کرد. و این کار نیاز به جرأت و جسارت و خط شکنی دارد.
مقام معظم رهبری نیز با تایید این مطلب به روسای حوزه های علمیه و شورای عالی حوزه های علمیه ابلاغ فرمودند که برای مهارت آموزی طلاب اقدامات تحولی را به انجام برسانند
بر این اساس وبا هدف لبیک گفتن به ندای رهبری عزیز و کمک به حوزه علمیه تحول خواه خراسا ن بزرگ موسسه تخصصی تبلیغ “فصل الخطاب”با تمرکز برمهارت افزایی تبلیغی طلاب آغاز به کار نموده و مهارتهای لازم برای وصول به مبلغ توانمند را درچهار بعد تدوین نموده است .

چرا موسسه تبلیغی فصل الخطاب ؟

تامین ظرفیتهای وسیع تبلغی
فقط در سه استان خراسان رضوی،جنوبی وشمالی ۶۵۰۰۰ظرفیت تبلیغی وجود دارد در حالی که تمام ظرفیت نیروی انسانی حوزه کهن خراسان بزرگ اعم از خواهران وبرادران،مبتدی ومعمر،مبلغ وغیر مبلغ به ۴۰۰۰۰نفر نمیرسد
حتی اگر ۱۰۰درصد ظرفیت حوزه هم مشغول به امر تبلیغ شوند باز هم امکان پوشش تمام ظرفیتهای تبلیغی نیست
حال اینکه نه این امر ممکن است ونه مطلوب .

تولید زیرساختهای مبلغ پروری
مدل سازی
یکی از مهمترین زیر ساختهای تربیت مبلغ مدل آموزشی است ،برای وصول به این هدف مهم نیاز است عده ای به صورت تخصصی ورود پیدا کرده و در راستای تولید علم بومی نسبت به مدل سازی آموزش تبلیغ اقدام نمایند یقینا موسسات تخصصی به خاطر تمحض و تبحر در هر رشته ای توانمندتر در عرصه مدل سازی خواهند بود
استادپروری
از دیگر زیر ساختهای تربیت مبلغ وجود اساتید روشمند تبلیغ است که بر اساس متد واحد بتوانند مبلغین تراز انقلاب را تربیت نمایند .علیرغم ظرفیت غنی مبلغین مبرز در حوزه خراسان به علت عدم توجه به استاد پروری بسیاری از تجربیات پیشکسوتان امر آموزش تبلیغ درحال زوال است وتشنگان ونیازمندان به امرتبلیغ محروم از این ظرفیت عظیم.