اوقات شرعیاوقات به افق : تهران
معرفی اجمالی

معرفی اجمالی

تیر 5, 1399

ارائه های اساتید

ارائه های اساتید

خرداد 25, 1399

باتوجه به حیطه تخصصی هر یک از اساتید ،هر کدام از اساتید سرفصل تخصصی خود را برای بقیه اعضاء تبیین کرده ودر ضمن مباحثه ناظر به ضرورت سرفصل ارائه شدهدر نظام آموزشی تبلیغ نیز صورت میگرفت

کارگاههای هم اندیشی

کارگاههای هم اندیشی

خرداد 24, 1399

قبل از شروع به کار موسسه جلسات هم اندیشی با اساتید جهت رسدن به نظام آموزشی واحد و سرفصلهای مطلوب برگزار شد