مجوز فعالیت موسسه

مجوز فعالیت موسسه
تیر 2, 1399
686 بازدید

موسسه تخصصی تبلیغ فصل الخطاب مجموعه ای حوزوی است اگر چه فعالیتش محدود به حوزویان نیست و جهت تربیت مبلغ غیر طلبه نیز میتواند اقدام نماید حق این است که اینگونه موسسات توسط حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته وخدماتی از قبیل صدور مجوز ،تجهیز ،همکاری در فعالیتها را ارائه نماید رویکرد مسئولین مرکز به […]

موسسه تخصصی تبلیغ فصل الخطاب مجموعه ای حوزوی است اگر چه فعالیتش محدود به حوزویان نیست و جهت تربیت مبلغ غیر طلبه نیز میتواند اقدام نماید حق این است که اینگونه موسسات توسط حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته وخدماتی از قبیل صدور مجوز ،تجهیز ،همکاری در فعالیتها را ارائه نماید

رویکرد مسئولین مرکز به مقوله تبلیغ نقش بسزائی در شدت وضعف ارائه خدمات ایفا میکند .

لیکن  نسبت به صدور مجوز مشکل اصلی حوزه خراسان این است که خود،مجوز صدور مجوز برای موسسات تخصصی را ندارد طبق نقل مسولین حوزه درخواست برای اجازه صدور مجوز به شورای عالی انقلاب فرهنگی داده شده است لیکن هنوز در دست بررسی است وما هیچ چاره ای نداشتیم جز اینکه مجوز فعالیت موسسه را از سازمان تبلیغات بگیریم

امیدواریم به زودی حوزه علمیه خراسان بتواند با فعالیتهای مسئولین مربوطه این مجوز را از شورای عالی انقلاب فرهنگی اخذ نماید .